Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z ofert, które wpłynęły na niniejsze ogłoszenie wybraliśmy następującego dostawcę: CS 9300 C Select OPTIDENT.

unia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie własnych wyników badań naukowych w dziedzinie ortodoncji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod leczenia w Koninie” zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy następujących urządzeń:

1. Zakres umowy – zakup urządzenia – Tomografia komputerowa – posiadającego następujące parametry:

 • wykonywanie badań tomograficznych w ultra niskiej dawce promieniowania, nie wyższej niż 5µSv przy małych polach obrazowania, nie wyższych niż 20µSv przy polu obrazowania obu łuków zębowych 10x10cm.
 • funkcja pozwalająca wykonywać badania tomograficzne w ultra niskiej dawce (dla najmniejszego pola obrazowania 3µSv, a przy polu obrazowania 10x10cm – 19µSv.
 • czasem naświetlania poniżej 4 sekund.
 • możliwość zupełnej zmiany sposobu wyświetlania badań pantomograficznych i cefalometrycznych.
 • funkcja badań pantomograficznych oraz tomografii stożkowej CBCT.
 • przystawka cefalometryczna wykonująca badania w nowoczesnej technologii One-Shot.
 • wykonywanie badań w bezpiecznym zakresie napięć do 90kV, przy prądzie anodowym do 15mA.
 • wymagane jest, aby urządzenie wykonywało badania tomograficzne w rozdzielczości 90µm lub dokładniejszej.
 • funkcja umożliwiająca obrazowanie pojedynczego łuku zębowego z polem obrazowania 10x5cm oraz obu łuków zębowych przy polu obrazowania 8x8cm lub 10x10cm.

2. Termin realizacji umowy:

 • termin dostarczenia do: PARKLINIK ul. Mickiewicza 21; 62-500 Konin – do 30.01.2017 r.

3. Oferta musi zawierać następujące informacje:

 • zakres umowy,
 • cenę netto i brutto urządzeń,
 • warunki gwarancyjne,
 • datę ważności (oferta powinna być ważna przynajmniej do 31.01.2017 r.)

4. Kryteria oceny ofert:

 • Cena netto – 100%

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28.12.2016 r. – listownie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) bądź osobiście na adres:

PARKLINIK ul. Mickiewicza 21; 62-500 Konin

 

Kontakt w sprawie oferty:

dr n. med. Dagmara Piątkowska

tel. 504 012 262

e-mail: dagmara.p@icloud.com

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.12. 2016 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z ofert, które wpłynęły na niniejsze ogłoszenie wybraliśmy następującego dostawcę: CS 9300 C Select OPTIDENT.