Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z ofert, które wpłynęły na niniejsze ogłoszenie wybraliśmy następującego dostawcę: CS 3600 OPTIDENT.

unia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie własnych wyników badań naukowych w dziedzinie ortodoncji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod leczenia w Koninie” zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy następujących urządzeń:

1. Zakres umowy – zakup urządzenia – Skaner wewnątrzustny – posiadającego następujące parametry:

 • skanowanie wykonywane w odległości od -2 do 13 mm pod kątem 45 stopni,
 • umożliwienie śledzenia skanowanego obiektu na monitorze komputera.
 • innowacyjny system prowadzenia światła ułatwiającego skanowanie
 • możliwość skanowania modeli gipsowych i łączników implantu.
 • skanowanie obrazu z precyzją do 30 mikronów oraz wysoką rozdzielczość zdjęć 1024×768.
 • kolorowe zdjęcia 3D
 • automatyczna rejestracja zgryzu (zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM CSsolution) lub jako otwarte urządzenie kompatybilne ze wszystkimi tego typu urządzeniami na rynku umożliwiając dentyście współpracę z wybranym przez siebie laboratorium.
 • możliwość tworzenia modeli 3D w rzeczywistym kolorze – zastosowanie opatentowanego systemu podpowiedzi świetlnych bezpośrednio na skanerze ułatwiającego pracę urządzeniem
 • możliwość wyeksportowania wirtualnych modeli do powszechnego formatu graficznego STL
 • możliwość eksportowania plików graficznych bezpośrednio na komputer użytkownika bez potrzeby połączenia z zewnętrznym serwerem producenta
 • możliwość pełnej integracji bazy danych skanera z już istniejącą bazą pacjentów w gabinecie.
 • możliwość wyeksportowania w pełni kolorowych modeli 3D.

2. Termin realizacji umowy:

 • termin dostarczenia do: PARKLINIK ul. Mickiewicza 21; 62-500 Konin – do 30.01.2017 r.

3. Oferta musi zawierać następujące informacje:

 • zakres umowy,
 • cenę netto i brutto urządzeń,
 • warunki gwarancyjne,
 • datę ważności (oferta powinna być ważna przynajmniej do 31.01.2017 r.)

4. Kryteria oceny ofert:

 • Cena netto – 100%

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28.12.2016 r. – listownie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) bądź osobiście na adres:

PARKLINIK ul. Mickiewicza 21; 62-500 Konin

 

Kontakt w sprawie oferty:

dr n. med. Dagmara Piątkowska

tel. 504 012 262

e-mail: dagmara.p@icloud.com

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.12. 2016 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z ofert, które wpłynęły na niniejsze ogłoszenie wybraliśmy następującego dostawcę: CS 3600 OPTIDENT.