Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z ofert, które wpłynęły na niniejsze ogłoszenie wybraliśmy następującego dostawcę: Stern Weber.

unia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie własnych wyników badań naukowych w dziedzinie ortodoncji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod leczenia w Koninie” zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy następujących urządzeń:

1. Zakres umowy – zakup urządzenia – Cyfrowy Unit Stomatologiczny – posiadającego następujące parametry:

 • monitor medyczny NEOVO 22″ HD
 • zintegrowany z konsolą lekarską dotykowy panel sterownia FULL TOUCH, umożliwiający precyzyjną i intuicyjna obsługę parametrów pracy instrumentów i funkcji unitu
 •  kamerę wewnątrzustną NOWEJ GENERACJI C-U2 HD z monitorem medycznym 19″ i oryginalnym uchwytem
 • zintegrowany z fotelem pacjenta zagłówek chirurgiczny pracujący w 3 płaszczyznach z blokadą pneumatyczną
 • zintegrowana z unitem stomatologicznym lampa pola pracy z oświetleniem LED o duż̇ej, płynnej regulacji natężenia światła 3000-50000 lux.

2. Termin realizacji umowy:

 • termin dostarczenia do: PARKLINIK ul. Mickiewicza 21; 62-500 Konin – do 30.01.2017 r.

3. Oferta musi zawierać następujące informacje:

 • zakres umowy,
 • cenę netto i brutto urządzeń,
 • warunki gwarancyjne,
 • datę ważności (oferta powinna być ważna przynajmniej do 31.01.2017 r.)

4. Kryteria oceny ofert:

 • Cena netto – 100%

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28.12.2016 r. – listownie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) bądź osobiście na adres:

PARKLINIK ul. Mickiewicza 21; 62-500 Konin

 

Kontakt w sprawie oferty:

dr n. med. Dagmara Piątkowska

tel. 504 012 262

e-mail: dagmara.p@icloud.com

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.12. 2016 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z ofert, które wpłynęły na niniejsze ogłoszenie wybraliśmy następującego dostawcę: Stern Weber.