796-686-868

dr Mateusz Pawelczak

Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2009 roku.

Od tego czasu pracuje zawodowo na terenie Poznania i okolic oraz we własnej praktyce w Krotoszynie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych konferencjach i kursach.

W 2014 rozpoczął specjalizację z chirurgii stomatologicznej na oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Laryngologicznej z pododdziałem Chirurgii Szczękowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, którą od lipca 2016 roku kontynuuje w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych.